Strona główna » Metody uzdatniania


Dowiedz się jakie są najpopularniejsze metody aby wykonać uzdatnianie wody. Wejdź i sprawdź.

 Wskaźnik jakości wody  Metoda uzdatniania wody
 Mętność filtracja na węglu aktywnym / flokulacja + filtracja 
 Barwa filtracja na węglu aktywnym / flokulacja + filtracja
 Zapach filtracja na węglu aktywnym / napowietrzanie / flokulacja +  filtracja
 Odczyn korekta PH
 Twardość ogólna zmiękczanie / odwrócona osmoza
 Żelazo ogólne odżelazianie
 Mangan odmanganianie
 Chlor filtracja na węglu aktywnym
 Chlorki demineralizacja
 Amoniak chlorowanie + filtracja na węglu aktywnym / ozonowanie / odwrócona osmoza
 Azotyny ozonowanie / chlorowanie
 Azotany wymiana jonowa / odwrócona osmoza
 Siarczany wymiana jonowa / odwrócona osmoza
 Dwutlenek węgla wolny napowietrzanie / odkwaszanie / alkalizacja
 Utlenialność filtracja na węglu aktywnym / ozonowanie + filtracja na węglu aktywnym / chemiczne utlenianie + filtracja
 Wapń wymiana jonowa / odwrócona osmoza
 Magnez wymiana jonowa / odwrócona osmoza
 Węgiel organiczny filtracja na węglu aktywnym / ozonowanie + filtracja na węglu aktywnym
 Krzemionka  odwrócona osmoza / wymiana jonowa
 Przewodność elektryczna odsalanie / odwrócona osmoza
 Bakterie dezynfekcja (promieniowanie UV / chlorowanie / ozonowanie)

Hydro-System
03-044 Warszawa ul. Długorzeczna 34
tel. 0 22 676 51 21  tel. +48 669 441 711