Strona główna » Parametry wody do piciaWARUNKI FIZYKOCHEMICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA DO PICIALp.  Nazwa substancji Najwyższe dopuszczalne stężenie [mg/l]
 1. Amoniak                           0,5
 2. Azotany (NO3)                           50
 3. Azotyny (NO2)                           0,1
 4. Chlor wolny                           0,3
 5. Chlorki                          250
 6. Mangan                          0,05
 7. Odczyn (pH)                        6,5- 9,5
 8. Siarczany                          250
 9. Twardość jako CaCO3                        60- 500
 10. Żelazo                           0,2

WARUNKI BAKTERIOLOGICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA DO PICIA 
  


 Lp. Wskaźnik jakości wody     Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika

     Liczba bakterii
           Objętość   próbki  [ml]     
 1.Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne)       0         100
 2.Bakterie grupy coli *)       0         100
 3.Enterokoki (paciorkowce kałowe)       0         100
 4.Clostridia redukujące siarczyny **) (Clostridium perfringens)       0         100
 5.Ogólna liczba bakterii w 37 oC       20          1
 6.Ogólna liczba bakterii w 22 oC      100          1

*)   Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, 
     nie w kolejnych próbkach; do 5% próbek w ciągu roku.
**) Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych.
  

Hydro-System
03-044 Warszawa ul. Długorzeczna 34
tel. 0 22 676 51 21  tel. +48 669 441 711