Strona główna » Usuwanie żelaza i manganu

Odżelazianie, Odmanganianie
Wody podziemne są mniej narażone na zanieczyszczenia związane z
gospodarczą działalnością człowieka. Charakteryzują się jednak podwyższoną zawartością manganu i żelaza oraz obecnością siarkowodoru i amoniaku. Wysokie stężenia żelaza i manganu w wodzie powodują wzrost jej barwy i mętności, co niekorzystnie wpływa na właściwości organoleptyczne. Ponadto na urządzeniach sanitarnych pojawiają się rdzawe osady, zostawiane przez mieszaniny uwodnionych tlenków żelazowych i manganowych.

Proces technologiczny usuwania związków żelaza czy manganu składa się z:
- napowietrzania wody surowej (za pomocą inżektora w przypadku mniejszych
stacji lub za pomocą sprężarki i mieszacza wodno- powietrznego przy
większych wydajnościach);
- korekty odczynu wody (jeśli zachodzi taka potrzaba);
- filtracji na odpowiednim rodzju złoża.

Jeśli żelazo i mangan występują w znacznych ilościach woda powinna być filtrowana dwustopniowo, z zastosowaniem jako pierwszego filtra usuwającego żelazo.
W zależności od wybranego materiału filtracyjnego rozróżnia się:
- płukanie wodno- powietrzne- filtry piaskowo- żwirowe (zalecane przy
większych wydajnościach);
- płukanie wodne- filtry ze złożem wielowrstwowym lub złożem Birm;
- płukanie wodne z dozowaniem KMnO4- filtry ze złożem Greensand, MTM.
Filtry odżelaziające i odmanganiające montuje się za filtrami mechanicznymi,
ale zawsze przed urządzeniami zmiękczającymi wodę.
Najczęściej stosowane złoże w procesie odżelaziania:

- Filtr odżelaziająco-odmanganiający ERF-Greensand


Przeznaczony do usuwania żelaza i manganu z wody, regenerowany okresowo roztworem nadmanganianu potasu.
Zbiornik filtracyjny z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, z rurą centralną i dyszą rozdzielczą, zawór sterujący z czerwonego mosiądzu (w przypadku typu 25/XX z tworzywa sztucznego) sterowany mechanicznie, zbiornik zapasowy na nadmanganian potasu, część przyłączeniowa, wąż wody popłucznej. Materiał filtracyjny: złoże Greensand, podsypka żwirowa. Tester do oznaczenia zawartości żelaza.
Urządzenie posiada atest PZH oraz certyfikat UDT. Dla wszystkich typów: ciśnienie
robocze 3-7 bar, temperatura wody/otoczenia max. 30/40oC, zasilanie elektryczne 24V/50 Hz (transformator sieciowy w zakresie dostawy).

FILTR ERF - GREENSAND

typ 77/1077/1277/13 77/14 77/1677/18
cena (netto) Euro 558
648
695
970
1090
1440
przepływ nominalny0,50,70,91,01,31,6
przepływ max.0,71,11,31,52,02,4
przepływ przy płukaniu1,61,62,73,23,44,5
wysokość całkowita160015501600190019001900
średnica zbiornika254 (10")305 (12")330 (13")355 (14")406 (16")460 (18")Pozostałe złoża filtracyjne:

- Birm

- Multi-Media

- Filter Ag

- Antracyt

- MTM

- Pyrolox

- Crystal - Right


Sterownik Clack WS 1"
Typ zbiornika10x44"10x54" 12x52" 13x54"
wydajność / cena netto

l/min. Euro l/min. Euro l/min. Euro l/min. Euro
Manganese
Greensand
16644,00 16 695,00 20 830,00 22 863,00
Birm16 490,00 16 527,00 20 625,00 22 665,00
Multi-Media20465,00 20 488,00 24 575,00 28 600,00
Filter Ag24460,0024482,0030570,0033595,00
Antracyt24 465,0024488,0030575,0033600,00
MTM16620,0016660,0020770,0022810,00
Pyrolox27 577,00 27 656,00 36 800,00 39 948,00
GREENSAND

Materiał filtracyjny otrzymywany z naturalnego produktu - glaukonitu. Jest złożem utleniającym i filtrującym. Stosowany do usuwania z wody żelaza, manganu, siarkowodoru. Wymaga regeneracji za pomocą roztworu nadmanganianu potasu KMn04. Regeneracja może być przeprowadzana okresowo (w przypadku, gdy woda zawiera tylko mangan lub niewielkie ilości żelaza lub w gospodarstwach domowych) lub w sposób ciagły (przy większej zawartości żelaza, w instalacjach przemysłowych). Stosowana dawka przy regeneracji okresowej wynosi ok. 3 g KMn04/l złoża. Opóźnienie lub brak regeneracji może spowodować trwałe uszkodzenie złoża.
Właściwości fizyczne:
-kolor czarny
-gęstość nasypowa 1360 g/l
-strata objętości przez rok użytkowania 2%
Zalecane warunki eksploatacyjne:
- zakres pH 6,2-8,5
- max. temperatura wody 26,7°C
- max. zawartość żelaza i manganu 15 mg/l
- max. zawartość siarkowodoru 5 mg/l
- wysokość złoża 760 mm
- wolna przestrzeń min.50% wysokości złoża
- prędkość przepływu podczas pracy 8-12 m/h
- prędkość przepływu podczas płukania 25-29 m/h
- ekspansja złoża podczas płukania min. 40% wysokości złoża

FILTER AG

Granulowany materiał filtracyjny o dużej porowatości. Jego głównym składnikiem jest dwutlenek krzemionki. Ze względu na lekkość złoża, przepływ wody podczas płukania wstecznego oraz dlugość jego trwania są znacznie zredukowane.Dodatkową zaletą tego złoża są małe spadki ciśnienia podczas fi;tracji.
Właściwości fizyczne:
-kolor jasnoszary do białego
- gęstość nasypowa 380-420 g/l
Zalecane warunki eksploatacyjne:
-zakres pH szeroki
-max.temperatura wody 60°C
-wysokość złoża 610-910mm
-wolna przestrzeń min.50% wysokości złoża
-prędkość przepływu podczas pracy 12m/h
-prędkość przepływu podczas płukania 20-24m/h
-ekspansja złoża podczas płukania 20-40% wysokości złoża

PYROLOX

Naturalna ruda kopalniana jest mineralną formą dwutlenku manganu. Granulowane złoże filtracyjne stosowane do usuwania żelaza, manganu i siarkowodoru. Działa jak katalizator, sam pozostając niezmieniony
Trwaly materiał o długiej żywotności i niskich stratach w wyniku ścierania. Nagromadzone zanieczyszczenia zostają usuwane podczas płukania wstecznego. Nie wymaga regeneracji chemicznej.
W związku z wysokim ciężarem złoża, bardzo istotne jest właściwe płukanie przeciwprądowe filtrów, zapewniające właściwą ekspansję złoża i niezakłóconą pracę.
Właściwości fizyczne:
- kolor czarny
- gęstość nasypowa 2000g/l
Zalecane warunki eksploatacyjne:
- zakres pH 6,6-9,0
- wysokość złoża zależna od zastowania
- wolna przestrzeń min. 40% wysokości złoża
- prędkość przepływu podczas pracy 12 m/h
- prędkość przepływu podczas płukania 60-70 m/h
- ekspansja złoża podczas płukania 15-30% wysokości złoża

Crystal - Right

Jest złożem zeolitowym usuwającym z wody żelazo, mangan i amoniak. Umożliwia doskonałą redukcję twardości wody, a także podwyższa poziom pH wody o kwaśnym odczynie. Nie wymaga napowietrzania, a regeneracja dokonywana jest bezpieczną dla użytkownika solanką. Równocześnie, w przeciwieństwie do złóż zmiekczających, złoże Crystal-Right odporne jest na działanie silnych utleniaczy, dzieki czemu może być dezynfekowane chlorem.

Crystal - Right może być stosowane gdy twardość wody surowej jest powyżej 50 ppm (mg/litr) oraz gdy wartość TDS jest powyżej 80 ppm (mg/litr).

W wodach powierzchniowych(jeziora, rzeki) jak i wód gruntowych(studnie) znajdują się zanieczyszczenia mineraslne lub organiczne oraz bakterie chorobotwórcze. Wiele z mineraów wywiera niekorzystny wpyw na instalacje wodne, urządzenia grzewcze lub powoduje że woda nie nadaje się do spożycia.

Sanitizer zapewnia zdrową, czystą i zmiękczoną wodę oraz możliwość dezynfekcji systemu w czasie regeneracji zloża.Zapewnia jednostopniową filtrację usuwającą z wody równocześnie:żelazo, mangan, twardość, amoniak, sedyment i śladowe ilości siarkowodoru.

Na unikalność Sanitizera skadają się dwie innowacyjne koncepcje:
1.
Pierwsza to- zastosowanie specjalistycznego zoża zeolitowego Crystal Right usuwającego rownocześnie wysokie stężenie żelaza, mangan, twardość, amoniak i podnoszącego pH (opcja CR 100). Nie wymaga ona napowietrzania i regenaracja dokonywana jest bezpieczną dla użytkownika solanką. Równocze snie jest odporny na dziaanie silnych utleniaczy dzięki czemu moze być dezynfekowany chlorem.

2. Druga to - zastosowanie generatora chloru pozwalającego na dezynfekcję zloża bez potrzeby stosowania pompy i dezynfekujących związków chemicznych. Do produkcji chloru używana jest część solanki przygotowanej do regeneracji zloża.dezynfekcja zoża i systemu chlorem dokonywana jest automatycznie przy każdej regeneracji.

Zastosowanie warstwy KDF-85 w wersji Sanitizer-Plus zapewnia eliminację nieprzyjemnego zapachu wody powodowanego obecnością bakterii żelazistych lub siarkowodoru. Równocześnie stopniowo uwalniany przez KDF chlor dziala dezynfekująco na caą instalację wodną.

UWAGA: Crystal Right moze być stosowany gdy twardość wody surowej jest powyżej 50 ppm(mg/litr) oraz gdy wartość TDS jest powyżej 80 ppm(mg/litr).                        Crystal-Right 100,150,200

 MODELASC-1044   ASC-1054 ASC-1354 ASC-1465ASC-1665 
Objętość zloża (litr/CF)   28,3/1  42,5/1,5  70,8/2,5  99/3,5  127/4,5 
Wymiary zbiornika (cal) Q 10,44  Q 10,54 Q13,54 Q 14,65  Q 16,65 
Zdolność jonowymienna (m3 x ppm)  CR 100                              850   1270   2120   2970   3820
Zdolność jonowymienna (m3 x ppm)  CR 150    1020   1530   2550   3560   4570
Zdolność jonowymienna (m3 x ppm)  CR 200     1130   1700   2830   3960   5090
Zużucie soli do regeneracji (kg)     4,0    5,2    7,5    10    14
Maksymalne stężęnie Fe (ppm)     8,0     10     15    15    15
Minimalne pH  CR 100     6,0    6,0    6,0   6,0   6,0
Minimalne pH  CR 150     6,5    6,5    6,5   6,5   6,5
Minimalne pH  CR 200     7,0    7,0    7,0   7,0   7,0
Przeplyw maksymalny (m3/h)     2,5    2,5    4,0   5,0   5,5
Przeplyw nominalny (m3/h)     1,5    1,5    2,0   2,5   3,0
Plukanie wsteczne (m3/h)     0,9    1,0    1,7   2,0   2,5
Temperatura wody Min-Max (°C)   5-37   5-37   5-37  5-37  5-37
Zasilanie elektryczne (Volt/Hz)   230/50  230/50 230/50 230/50 230/50
Przylącze (cal)     1"     1"     1"     1"     1"
Zbiornik soli (litry)    100    100   100   200   300


UWAGA: Systemy oparte o technologię zloża Crystal-Right na zbiornikach powyżej 16" lub do pracy ciągej - Duplex konfigurowane są z konwencjonalnymi kontrolerami firmy Fleck,Autotrol lub Clack.

Hydro-System
03-044 Warszawa ul. Długorzeczna 34
tel. 0 22 676 51 21  tel. +48 669 441 711