Strona główna » Filtracja wody miejskiej

 

Zestaw urządzeń filtracyjnych dla domu jednorodzinnego zasilanego z miejskiej sieci wodociągowej.


Wydajność urządzeń:

 • zapotrzebowanie na wodę dla domu jednorodzinnego.

Zgodnie z zaleceniami SANEPID-u woda wychodząca z miejskiej stacji uzdatniania wody musi być dezynfekowana, a najczęściej spotykaną metodą jest chlorowanie. Taka woda oprócz nieprzyjemnego zapachu i smaku negatywnie wpływa na skórę człowieka, może powodować podrażnienia.

Zła jakość wody a szczególnie jej korozyjność powoduje bardzo dużo zanieczyszczeń mechanicznych w postaci rdzy. Częste remonty sieci wodociągowej mogą być przyczyną znajdowania się w wodzie piasku, szlamu itp. Koniecznością jest więc oczyszczanie wody we własnym zakresie. Poniżej przedstawiamy proces technologiczny domowej stacji uzdatniania wody.PROCES TECHNOLOGICZNY UZDATNIANIA WODY.

 

 • filtracja mechaniczna o dokładności 5 mikronów,
 • filtracja na złożu węgla aktywnego - usunięcie związków chloru i chloropochodnych,
 • zmiękczanie - częściowe usunięcie twardości wody- regeneracja złoża roztworem soli
 • dezynfekcja promieniami UV
 • system odwróconej osmozy - krystalicznie czysta woda do celów spożywczych

 

Działanie domowej stacji uzdatniania wody polega na całodobowej pracy w postaci filtracji oraz okresowym płukaniu i regeneracji złoża. Wszystkie procesy uzdatniania wody odbywają się automatycznie (bezobsługowo) i wymagają jedynie okresowych przeglądów serwisowych (co 6 miesięcy).

Filtracja mechaniczna z wykorzystaniem wkładów filtracyjnych o bardzo dużej wydajności zapewniających dokładność filtracji rzędu 5 mikronów (wymiana wkładu co 6 miesięcy).

Do usunięcia chloru i związków pochodnych proponujemy filtr węglowy typu FW0844A. Złoże filtra węglowego wymieniane jest okresowo co 2 lata. Płukanie złoża odbywa się w sposób automatyczny dzięki zastosowaniu głowicy sterującej firmy CLACK.

Trzecim stopniem domowej stacji uzdatniania wody jest zmiękczanie, która polega na usuwaniu twardości wody. Twarda woda jest zjawiskiem dość częstym występującym w przyrodzie. Twardość w wodzie pitnej jest określana normami PZH i przekroczenie jej wartości może powodować szkody zarówno w zdrowiu człowieka jak i w jego najbliższym otoczeniu. Używanie miękkiej wody wpływa korzystnie na pielęgnację włosów i skóry, podwyższa komfort kąpieli, pozwala zmniejszyć zużycie środków piorących i polepszyć jakość prania. Ponadto miękka woda pozwala na znaczne oszczędności energii, ponieważ w urządzeniach grzewczych, instalacjach C.O. i wodociągowych nie odkłada się kamień, który obniża sprawność.

Filtr zmiękczający typu SOFT 1044/CL

Cechy:

 • głowica CLACK z regulacją twardości wody,
 • sterowanie pracy filtra automatyczne w wersji czasowej,
 • 33 dm3 żywicy Made in Garmany,
 • pojemność złoża pomiędzy regeneracjami - 150 oF m3
 • dla 5 osób korzystających z urządzenia przy średnim zużyciu wody 150 litrów/dobę regenerację zmiękczacza wypada średnio co 7 dni,
 • butla z żywicy epoksydowej wzmocnione włóknem szklanym,
 • żywotność złoża - 10-15 lat,
 • ilość soli potrzebna do jednej regeneracji - 3 kg,
 • przepływ chwilowy podczas filtracji - 2,5 m3/h

Kolumna filtracyjna wyżej wymienionego filtra wykonana jest ze zbrojonej żywicy epoksydowej odpornej na korozję co gwarantuje długą i bezawaryjną eksploatację.

Zegar czasowy zamontowany w głowicy powoduje włączanie się regeneracji w godzinach nocnych (fabrycznie o godzinie 2.00 w nocy).

W procesie filtracji woda przepływa z góry na dół, a w procesie płukania złoża w kierunku odwrotnym.

Odprowadzenie wody popłucznej z filtrów za pomocą przewodu 1/2".

W celu zabezpieczenia instalacji przed rozwojem mikroorganizmów zalecane jest zastosowanie sterylizatora UV.

 

Do bardzo dokładnego oczyszczania wody używanej do celów spożywczych proponujemy zastosowanie filtra pracującego na zasadzie odwróconej osmozy. Usuwa on wszelkie zanieczyszczenia w postaci rozpuszczonych związków chemicznych ze skutecznością 95%.

Filtr montowany jest pod zlewem. Woda po przefiltrowaniu magazynowana jest w stalowym zbiorniku o pojemności 10 litrów i pobierana poprzez oddzielny kranik instalowany na blacie kuchennym. Filtr ma wydajność oczyszczania wody - 90 dm3/dobę.


Model FRO-575 ERP

Stopnie filtracji:

1. Filtr o gęstości 5 mikronów z polipropylenu.

2. Filtr z bloku węglowego o zwiększonej wydajności firmy MATRIKX.

3. Membrana TFC o wydajności 140 litrów na dobę.

4. Filtr końcowy ze złożem dolomitowym dodającym minerały.

5. Pompka permeatu zmniejszająca o 80% zużycie wody płuczącej membranę w porównaniu do standardowych systemów odwróconej osmozy.

 

W skład kompletu wchodzi niklowany kranik, zbiornik ciśnieniowy o pojemności 10 litrów, kompletny zestaw podłączeniowy do instalacji wodnej i kanalizacji.Wymiana wstępnych wkładów filtracyjnych co 6 miesięcy.URZĄDZENIA ZASTOSOWANE W DOMOWEJ STACJI UZDATNIANIA WODY

 

Zgodnie z zaproponowaną technologią uzdatniania oraz wydajnością wody dobrano następujące urządzenia:

Nr

URZĄDZENIE

ILOŚĆ (szt.)

1

Filtr mechaniczny o dokładności 5 mikronów

1

2

Filtr węglowy FW 0844/CL

1

3

Filtr zmiękczający SOFT 1044/CL

1

4

Sterylizator Bewades UV-25

1

5

Filtr odwróconej osmozy FRO- 575 ERP

1

 

Wszystkie dobrane urządzenia posiadają atest PZH.

OFERTA CENOWA

I. Cena urządzeń brutto.

 

- Filtr mechaniczny FH 2005BB                                                                   270,00 PLN

- Filtr węglowy FW 0844/CL Y                                                                  1 656,00 PLN

- Filtr SOFT 1044/CL DTY                                                                          2 376,00 PLN

- Sterylizator Bewades UV-25                                                                    1 170,00 PLN

- Filtr FRO- 575 ERP                                                                                    1 200,00 PLN

 

Hydro-System
03-044 Warszawa ul. Długorzeczna 34
tel. 0 22 676 51 21  tel. +48 669 441 711