Strona główna » Filtracja na węglu
Filtry wypełnione węglem aktywnym skutecznie usuwają chlor i jego związki, a także zanieczyszczenia organiczne. Usuwanie zanieczyszczeń odbywa się poprzez absorpcję mieszaną (fizyczną i chemiczną). Dzięki zastosowaniu filtrów z węglem aktywnym smak uzdatnionej wody poprawia się, znika też przykry zapach oraz żółte zabarwienie pochodzące od rozpuszczonych związków organicznych. Filtrację na węglu aktywnym należy zawsze poprzedzić filtracją mechaniczną.


Węgiel aktywny K110

Charakterystyka ogólna:

- powierzchnia właściwa (metoda BET)      900 m2/g
- gęstość nasypowa (po przepłukaniu)       500 g/l
- wielkość ziarna głównej frakcji                1,6 mm
- wysokość warstwy węgla zmniejszająca   2,9 cm
  zawartość chloru o 50%

Zalecane warunki eksploatacyjne:

- wysokość złoża                                     min.750 mm
- wolna przestrzeń                                   min. 20% wysokości złoża
- prędkość przepływu podczas pracy         5-20 m/h
- prędkość przepływu podczas płukania     20-35 m/h


Filtr z węglem aktywnym AKF

Przeznaczony do usuwania chloru i związków organicznych z wody. Zbiornik filtracyjny z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
Materiał filtracyjny: węgiel aktywny, podsypka żwirowa.
Urządzenie posiada atest PZH oraz certyfikat UDT.
Dla wszystkich typów: ciśnienie robocze 3-7 bar, temperatura wody/otoczenia
max. 30/40 oC, zasilanie elektryczne 24 V/50 Hz (transformator sieciowy w zakresie dostawy).


typ  25/10 25/12 25/13 27/14 27/16 27/18
średnica przyłącza       
przepływ nominalny  0,7 1,0 1,3 1,5 1,9 2,4
przepływ max. 1,3 1,7 2,3 2,5 3,2 4,0
przepływ przy płukaniu 1,6 2,0 2,7 3,2 3,4 4,5
wysokość całkowita 1600 1550 1600 1850 1850 1950
średnica zbiornika 257 (10") 304(12") 334 (13") 369 (14") 406 (16") 469 (18")typ  28/21 28/24 31/3031/36 SM31/42 SM
średnica przyłącza  g.w. 1,5" g.w. 1,5" g.w. 2" g.w. 2" g.w. 2"
przepływ nominalny  3,3 4,5 6,7 9,5 13,5
przepływ max. 5,5 7,2 11,5 16,5 22,0
przepływ przy płukaniu 5,7 6,8 11,4 16,0 22,8
wysokość całkowita 1850 2050 2200 2300 2660
średnica zbiornika 552(21") 610(24") 770 (30") 927 (36") 1074 (42")

Hydro-System
03-044 Warszawa ul. Długorzeczna 34
tel. 0 22 676 51 21  tel. +48 669 441 711