Strona główna » Usuwanie azotanów


                                             USUWANIE AZOTANÓW

Istotnym problemem dotyczącym płytkich ujęć wód podziemnych położonych w sąsiedztwie nieszczelnych szamb oraz na intensywnie nawożonych terenach rolniczych jest występowanie dużych ilości azotanów. Jony te w niekorzystny sposób wpływają na zdrowie człowieka, powodując- zwłaszcza u małych dzieci- choroby niedokrwienne i nowotworowe. Azotany najczęściej usuwane są z wody na specjalnych, selektywnych żywicach jonowymiennych (anionitach), regenerowanych roztworem soli kuchennej (NaCl). Istotą procesu jest równoważna wymiana jonów azotanowych z uzdatnianej wody na jony chlorkowe z żywicy jonowymiennej.


      NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ŻYWICE JONOWYMIENNE DO USUWANIA AZOTANÓW

* IMAC HP555
 
Anionit silnie zasadowy, selektywny w stosunku do azotanów. Stosowany w cyklu chlorkowym. Opracowany specjalnie do selektywnego usuwania azotanów z wody pitnej w układach z regeneracją wsółprądową.

Zdolność wymienna żywicy IMAC HP555 zależy od stosunku stężeń SO42-/ NO3- w wodzie surowej i jest tym mniejsza, im ten stosunek jest większy.

Właściwości:

- forma fizyczna                                         sferyczne nieprzezroczyste kremowe ziarna
- forma jonowa (przy dostawie)                    Cl-
- całkowita pojemność jonowymienna           min. 0,9 val/l
- zdolność utrzymania wilgoci                       50-56%
- ciężar wysyłkowy                                      720 g/l

Zalecane warunki eksploatacyjne:

- wysokość złoża                                        min. 700 mm
- max. temperatura pracy (forma Cl-)          80oC
- natężenie przepływu podczas pracy            5-40 OZ/h
- czynnik regenerujący                                NaCl 
         * dawka                                            125-250 g/l
         * natężenie przepływu                        2-8 OZ/h
         * stężenie                                          5-10%
         * min. czas kontaktu                           30 min.
- wypieranie                                                2-5 OZ
- płukanie szybkie                                        2-8 OZUrządzenie do usuwania azotanów DENIMAT NPUrządzenie do usuwania azotanów z klarownej, odżelazionej i odmanganionej wody z ujęcia własnego. Sterowanie czasowe i objętościowe (z priorytetem czasowym); przepływomierz turbinowy z czujnikiem Halla wmontowany w wylot wody uzdatnionej na przyłączu urządzenia. Model kompaktowy -  dwa wymienniki jonitowe i zbiornik solanki we wspólnej obudowie.
Urządzenie posiada atest PZH.
Ciśnienie nominalne 10 bar, ciśnienie robocze 3,5-8 bar, temperatura wody/otoczenia 30/40 stopni C, zasilanie elektryczne 230V/50Hz, napięcie pracy 12V, stopień ochrony IP 54.
TYP 
NP
nominalna średnica przyłącza
DN
 32 (G 1/4" g.z.)
przepvyw nominalny
m3/h
1,0
pojemność jonowymienna
mol NO3
0,72 na kolumnę
strata ciśnienia przy przepvywie nominalnym
bar
1,0
zapas czynnika regenerującego
kg
40
średnie zurzycie soli na jedną regenerację
kg
0,29

Hydro-System
03-044 Warszawa ul. Długorzeczna 34
tel. 0 22 676 51 21  tel. +48 669 441 711