Strona główna » Komponenty » Preparaty chemiczne - Hydro System

 nazwa preparatudziałanie zastosowanie opakowanie jednostkowe 
ŚRODKI DOZOWANE DO OBIEGÓW GRZEWCZYCH I KOTłOWYCH
RONDOPHOS PIK 5wiązanie tlenusystemy grzewcze wody ciepłej, woda gorąca/para
10 kg
RONDOPHOS PIK 9-podwyższanie odczynu pH/wiązanie twardości resztkowej
-wiązanie tlenu
systemy grzewcze wody ciepłej (możliwość zastosowania również do wody gorącej)
25 kg
RONDOPHOS PIK 11-obniżenie odczynu pH
-wiązanie tlenu
systemy grzewcze wody ciepłej (możliwość zastosowania również do wody gorącej)
10 kg
BW-ST 131końcowa ochrona antykorozyjnawoda gorąca/para
20 kg
RONDOPHOS PIK 40podwyższenie odczynu pH/wiązanie twardości resztkowejsystemy grzewcze wody ciepłej, woda gorąca/para
10 kg
RONDOPHOS PIK 50obniżenie odczynu pH/wiązanie twardości resztkowejsystemy grzewcze wody ciepłej, woda gorąca/para
10 kg
ŚRODKI DOZOWANE DO OBIEGÓW CHłODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH
RONDOPHOS KWN-stabilizacja twardości
-ochrona antykorozyjna
otwarte i zamknięte obiegi chłodnicze
20 kg
CW Bio A2ochrona przed rozwojem życia biologicznegoobiegi chłodnicze
5 kg
CW Bio C2ochrona przed rozwojem życia biologicznegoobiegi chłodnicze
5 kg
RONDOPHOS LW-stabilizacja twardości
-ochrona przed rozwojem życia biologicznego
instalacje klimatyzacyjne
20 kg
 ŚRODKI DO UTLENIANIA I DEZYNFEKCJI
 BENJAMIN SPOREX-utlenianie zawartych substancjiwoda pitna,
woda technologiczna
20 kg
 Nadmanganian potasu-utlenianie zawartych substancji
-regeneracja złóż katalitycznych
woda pitna,
woda technologiczna
2,2 kg

Hydro-System
03-044 Warszawa ul. Długorzeczna 34
tel. 0 22 676 51 21  tel. +48 669 441 711