Strona główna » Komponenty » AUTOMATYCZNY POMIAR PARAMETRÓW WODY - Hydro SystemTESTOMAT 2000


Przyrząd do automatycznego pomiaru: twardości ogólnej, twardości węglanowej, wartości -m (kwasowości) lub zasadowości p poprzez regularnie wykonywane analizy kolorometryczne za pomocą indykatorów o określonym zakresie pomiarowym. Programowalna skala pomiarowa wyświetlacza: o d, o f, ppm CaCO3, mmol/l. Język menu do wyboru na etapie zamówienie: polski, niemiecki lub francuski.

Sterowanie pomiarami może odbywać się:
-czasowo-analizy wykonywane w odstępach czasowych 0-99 min.,
-objętościowo-pomiary wykonywane po przepływie zaprogramowanej ilości wody,
-dynamicznie-w zależności od stanu wyczerpania złoża; początkowo analizy wykonywane rzadko, a później coraz częściej,
-z zewnątrz przez zewnętrzny sterownik.Możliwość ustawienia reakcji urządzenia na przekroczenie dwóch, programowalnych górnych wartości granicznych wraz z programowaniem sposobu i czasu reakcji na stykach bezpotencjałowych. Wyświetlacz czteroliniowy, z możliwością uzyskania informacji o ostatnim wyniku analizy, zaprogramowanych parametrach, historii usterek. Funkcja BOB umożliwiająca pracę bez nadzoru od 24 do 120 godz.
Możliwość opcji dodatkowej - wyjścia 0(4) - 20mA. Ciśnienie robocze 0,1 -8 bar, temperatura wody 10-40 o C, temperatura otoczenia 10-40 o C, max. zawartość w wodzie badanej: wolnego CO2 - 80mg/l, żelaza - 0,5mg/l, miedzi - -0,1mg/l, aluminium - 0,1 mg/l; zasilenie elektryczne - do wyboru na etapie zamówienia: 230V, 115V lub 24V, stopień ochrony IP 65.
Opakowanie indykatora (500 ml) wystarcza na wykonanie ok. 7500 analiz.TESTOMAT EKO


Przyrząd do automatycznego pomiaru twardości całkowitej lub węglanowej - uproszczona wersja TESTOMATU 2000.
Wyświetlacz jednoliniowy, sterowanie czasowe lub objętościowe. Przy ciśnieniu zasilania powyżej 3 bar należy zamontować dodatkowo reduktor ciśnienia.TESTOMAT 2000 FePrzyrząd do pomiaru zawartości żelaza II i III w wodzie. Wyposarzony w dwie pompki dozujące dwa indykatory - Fe 2005 A i B. Zakres pomiarowy 0-0,5 mg/l, dokładność 0,01 mg/l, czas analizy ok. 8 min. Opakowanie indykatora (500 ml) wystarcza na wykonanie ok 2500 analiz. Pozostałe dane techniczne jak dla TESTOMATU 2000

Hydro-System
03-044 Warszawa ul. Długorzeczna 34
tel. 0 22 676 51 21  tel. +48 669 441 711